מחטים וציוד לפירסינג

הצגה הצגה
הצגה
הצגה הצגה הוספה לסלהוספה לסל

מלקחיים לאחיזת עור

100.00

מלקחיים לאחיזת עור לפירסינג עשוי ממתכת אל-חלד

הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הצגה הוספה לסלהוספה לסל

מלקחיים לאחיזת עור

100.00

מלקחיים לאחיזת עור לפירסינג עשוי ממתכת אל-חלד

הצגה הוספה לסלהוספה לסל
הצגה הצגה הוספה לסלהוספה לסל

מלקחיים לסגירת פירסינג

80.00

מלקחיים לסגירת פירסינג עשוי ממתכת אל-חלד

הצגה הוספה לסלהוספה לסל